เข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสินสมรสของพ่อและแม่ที่ลงชื่อพ่อไว้เพียงคนเดียว เมื่อแม่เสียชีวิตสินสมรสก็จะสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวจะอยู่ในลักษณะกรรมสิทธิ์รวมและทรัพย์สินในส่วนของแม่ย่อมตกได้แก่ทายาทโดยธรรม (เมื่อปรากฎว่าแม่มิได้ทำพินัยกรรมไว้) ซึ่งได้แก่ลูกๆทุกคน พ่อ ตลอดจนตาและยายที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้น เมื่อพ่อขายที่ดินดังกล่าวไปทั้งแปลง โดยที่ผู้จัดการมรดกของแม่ (กรณีที่มรดกของแม่มีผู้จัดการมรดก) ลูกๆหรือทายาทอื่นผู้มีสิทธิรับมรดกของแม่ มิได้รู้เห็นยินยอมด้วย และเห็นว่ากองมรดกหรือตนเองต้องเสียสิทธิแต่อย่างไรก็สามารถที่จะดำเนินการทางศาลเรียกร้องสิทธินั้นได้ ส่วนขั้นตอนและวิธีดำเนินการทางศาล ขอให้ขอคำแนะนำปรึกษาจากนักกฎหมายโดยตรง เช่น อัยการ ท้องที่ที่คุณอยู่ หรือทนายความ

หากท่าน ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณประเสริฐ โทร 080 288 2000
บริษัท สำนักงานกฎหมาย นารา จำกัด
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 55 11 ; 02 933 55 12

Email: pboss109@gmail.com
Line ID: 15601560pp