ขายบ้าน 3 ชั้น ลาดพร้าว 34 ห่าง MRT รัชดา 300เมตร ราคา 5 ล้านบาท

ขายบ้าน 3 ชั้น ลาดพร้าว 34 ห่าง MRT รัชดา 300เมตร ราคา 5 ล้านบาท

ขายบ้าน 3 ชั้น ลาดพร้าว 34 ห่าง MRT รัชดา 300เมตร ราคา 5 ล้านบาท เนื้อที่ 21 ตร.วา (สภาพต้องซ่อม) ที่ตั้ง ซ.ลาดพร้าว 34 (เข้าซอย 500 เมตร) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ห่าง MRT รัชดาภิเษก 300 เมตร ห่าง MRT ลาดพร้าว 500 เมตร ห่าง บิ๊กซี ลาดพร้าว 2 กม. ห่าง , ห้าง Union Mall 3...

usa-ca

usa บ้านคนไทย หางานในอเมรกกา https://www.facebook.com/groups/thaijobs.usa/ คนไทยหางานในอเมริกา-ร้านอาหารไทยในอเมริกา...

ค่าไฟฟ้าหักบัญชีธนาคาร

จ่ายค่าไฟฟ้า หักบัญชีธนาคาร ไม่ยากอย่างที่คิด ดาว์นโหลดแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วเตรียม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (เอาตัวจริงไปด้วย ครับ) ติดต่อธนาคาร กรอกแบบให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ส่วน...

การโอนที่ดินให้ผู้เยาว์ ผู้เยาว์ต้องอายุเท่าไหร่  และเสียค่าธรรมเนียมอย่างไร

การโอนที่ดินให้ผู้เยาว์ ตามกฎหมาย เมื่อทารกเกิดมาแล้วมีสภาพเป็นบุคคลก็ย่อมเป็นผู้รับโอนได้  และต้องอยุ่ใต้อำนาจปกครองบิดามาดา (ม. 15 และ 1566 แห่งประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์) ในการจดทะเบียนให้ที่ดินแก่ผู้เยาว์  จึงต้องให้บิดามารดาผู้ใช้อำนาจปกครองทำการรับโอนแทน ...

รับมรดก ซึ่งไม่ได้ทำพินัยกรรมและไม่มีผู้จัดการมรดก ต้องดำเนินการอย่างไร ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

วิธีดำเนินการ ในการขอรับมรดกของมารดาให้ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกนำหลักฐานหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หลักฐานที่แสดงว่าเจ้ามรดกถึงแก่กรรม และหลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอเป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดก เช่น มรณบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัว สูติบัตร หลักฐานการสมรส ฯลฯ...