ขายบ้าน 3 ชั้น ลาดพร้าว 34 ห่าง MRT รัชดา 300เมตร ราคา 3.8 ล้านบาท

ขายบ้าน 3 ชั้น ลาดพร้าว 34 ห่าง MRT รัชดา 300เมตร ราคา 3.8 ล้านบาท

ขายบ้าน 3 ชั้น ลาดพร้าว 34 ห่าง MRT รัชดา 300เมตร ราคา 3.8 ล้านบาท เนื้อที่ 21 ตร.วา (สภาพต้องซ่อม) ที่ตั้ง ซ.ลาดพร้าว 34 (เข้าซอย 500 เมตร) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ห่าง MRT รัชดาภิเษก 300 เมตร ห่าง MRT ลาดพร้าว 500 เมตร ห่าง บิ๊กซี ลาดพร้าว 2 กม. ห่าง , ห้าง Union Mall...

usa-ca

usa บ้านคนไทย หางานในอเมรกกา https://www.facebook.com/groups/thaijobs.usa/ คนไทยหางานในอเมริกา-ร้านอาหารไทยในอเมริกา...

ค่าไฟฟ้าหักบัญชีธนาคาร

จ่ายค่าไฟฟ้า หักบัญชีธนาคาร ไม่ยากอย่างที่คิด ดาว์นโหลดแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วเตรียม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (เอาตัวจริงไปด้วย ครับ) ติดต่อธนาคาร กรอกแบบให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ส่วน...

การโอนที่ดินให้ผู้เยาว์ ผู้เยาว์ต้องอายุเท่าไหร่  และเสียค่าธรรมเนียมอย่างไร

การโอนที่ดินให้ผู้เยาว์ ตามกฎหมาย เมื่อทารกเกิดมาแล้วมีสภาพเป็นบุคคลก็ย่อมเป็นผู้รับโอนได้  และต้องอยุ่ใต้อำนาจปกครองบิดามาดา (ม. 15 และ 1566 แห่งประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์) ในการจดทะเบียนให้ที่ดินแก่ผู้เยาว์  จึงต้องให้บิดามารดาผู้ใช้อำนาจปกครองทำการรับโอนแทน ...

รับมรดก ซึ่งไม่ได้ทำพินัยกรรมและไม่มีผู้จัดการมรดก ต้องดำเนินการอย่างไร ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

วิธีดำเนินการ ในการขอรับมรดกของมารดาให้ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกนำหลักฐานหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หลักฐานที่แสดงว่าเจ้ามรดกถึงแก่กรรม และหลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอเป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดก เช่น มรณบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัว สูติบัตร หลักฐานการสมรส ฯลฯ...