บริการน้ำใช้ จากบ่อธรรมชาติ ติดต่อ โทร 093 321 8639