งบเปล่า ทำบัญชี ตรวจสอบ และนำยื่น

 

ค่าบริการ 8,500 บาท ทั่วประเทศ

** ค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลง ในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลา

ครอบคลุมงานบริการ

 • จัดทำงบการเงิน(รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 • จัดทำเอกสารลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50)
 • จัดทำเอกสารประกอบการยื่น เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) , บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 )
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด(วุฒิปริญญาตรี)
 • นำยื่น งบการเงินและเอกสารประกอบ
 • การส่งจดหมายเชิญประชุม และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (หากท่านต้องการ)
 • นำยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะที่เกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าบริการ ทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี (ภงด.3 และ ภงด.53)
 • นำยื่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกรณีที่มีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ แสดงอยู่ในงบการเงิน (แบบ ภธ.40)

หมายเหตุ

 • งบเปล่า คือ งบที่ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ หรือไม่มีกิจกรรมการดำเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรายการบัญชีที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพธุรกิจ
 • ค่าบริการ จะปรับเพิ่ม ระหว่าง เดือน พฤษภาคม ของทุกปี
 • สำนักงานฯ ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรต่อท่าน โดยไม่คิดมูลค่า
 • เรามีพนักงานไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ซึ่งทุกท่านสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี เรามีทีมงานชาวต่างชาติซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาคอยประสาน
 • งานสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ท่านจึงสามารถไว้ใจในงานบริการของเราได้ว่า ไม่เกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารอย่างแน่นอน
 • *** เวปไซท์หลัก งบเปล่า ท่านเยี่ยมชม ได้ที่ www.53ac.com/dcompany

เมื่อตัดสินใจ ใช้บริการ จัดทำงบเปล่า กับ นาราการบัญชี ดังนี้

 • จัดเตรียมเอกสาร แล้ว แสกนไฟล์ทางอีเมล์ หรือ ถ่ายรูป ส่งไลน์ รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม คลิ๊กที่นี้
 • ใบเสนอราคา จัดส่งให้ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อได้รับเอกสารทางอีเมล์ หรือ ไลน์
 • จ่ายชำระค่าบริการ ส่วนแรก 50%
 • ลูกค้า เซ็นต์งบการเงิน และแบบภาษีที่เกี่ยวข้อง (ลูกค้ากรุงเทพฯ เซ็นต์ที่ นาราการบัญชี กรณีต่างจังหวัดจะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ ) พร้อมจ่าย ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ
 • รับหลักฐาน การยื่นงบการเงินและยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องคืนทางไปรษณีย์ ส่วนฉบับจริงจะแสกนไฟล์ (pdf.file) ส่งทางอีเมล์

สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
อีเมล์: info@53ac.com ,
สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com
Line ID: @nara53

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา