สวนสาธารณะ ซึ่งจะต้องจัดทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่จำหน่ายในแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน นำไปอยู่ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงไม่ได้เนื่องจากไม่มีความเหมาะสม ส่วนบ่อหน่วงนำก็สามารถจัดทำได้

หากท่าน ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณประเสริฐ โทร 080 288 2000
บริษัท สำนักงานกฎหมาย นารา จำกัด
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 55 11 ; 02 933 55 12

Email: pboss109@gmail.com
Line ID: 15601560pp