ในศาสตร์ฮวงจุ้ย  ได้มีการพูดถึงหลักและวิธีในการเลือกหาตำแหน่ง ทำเลที่ตั้งที่ดี  สำหรับบ้านพักอาศัย ที่ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งในด้านการเงินเอาไว้  และยังพูดถึงตำแหน่งอัปมงคลของบ้าน ที่จะส่งผลให้คนผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว  อยู่แล้วไม่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการงานและการเงิน  ซึ่งหนึ่งในนั้น ก็คือการเลือกบ้านสุดซอยที่เป็นทางตัน  จะส่งผลกระทบทางด้านฮวงจุ้ยดังนี้
1. เรื่องของกระแส  และพลังชี่ที่ดี  บ้านที่อยู่สุดซอยที่เป็นทางตัน จะไม่สามารถรับกระแสพลังดังกล่าวได้เลย  ซึ่งเปรียบเสมือนกับการที่เราหายใจแล้วลมจะไปหยุดสุดอยู่ที่ท้องเป็นหลัก  ไม่สามารถไหลลื่นได้อีก  มีแต่ไหลย้อนกลับ  ดังนั้น พลังชี่ ซึ่งเป็นพลังปราณชีวิตที่ดี ที่เป็นมงคลจะไหลรื่นได้ดีจากต้นซอย  และจะไปหยุดนิ่งอยู่ที่ปลายซอยที่เป็นทางตัน  จึงไม่สามารถส่งผลอิทธิพลที่ดีให้กับบ้านที่อยู่สุดซอยได้  หรือถ้าได้ก็น้อยนิดมาก  ซึ่งจะเป็นแบบกะปริบกะปรอย หรือที่เรียกว่า ผีเข้า – ผีออก นั่นเอง  บ้านที่อยู่สุดซอย  จะไม่มีโชคลาภ  หรือมักขาดโชคลาภทางการงานและการค้า
2. บ้านสุดซอยที่เป็นทางตันจะเป็นตัวเก็บสะสมพลังชี่อัปมงคล  ซึ่งเป็นพลังแห่งความซึมเศร้า หรือพลังที่ตายแล้ว  มักไปรวมกองอยู่ที่หน้าบ้าน  ส่งผลให้ธุรกิจการค้าซบเซา  ผู้คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็เกิดความหดหู่ใจ  ซึมเศร้า ท้อแท้ใจ  อารมณ์หงุดหงิดง่าย และขาดความคิดสร้างสรรค์
ถ้าเรามองในแง่ทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามหลักตรรกศาสตร์  จะพบข้อเสียของการมีบ้านที่อยู่สุดซอยที่เป็นทางตัน ดังนี้
2.1  เวลาฝนตกหนักน้ำท้วมถนน ท่านจะเห็นได้ว่าจะมีเศษวัสดุ ใบไม้ และขยะไหลมากองที่ปลายทางตันเสมอๆ
2.2  ในเวลาที่มีลมพัด ถ้าสังเกตที่ปลายทางตันของถนน ก็จะมีฝุ่นละออง ทราย หรือเศษขยะ  อันเนื่องมาจาก สภาพธรรมชาติของลมจะพัดนำพาเศษขยะ ฝุ่นละออง ไปอุดตันที่ก้นซอย  เพราะเป็นบริเวณที่ลมหยุดนิ่งนั่นเอง
2.3  ในแง่มุมมองของความปลอดภัย  กรณีที่มีบ้านอยู่สุดซอย  ถ้าเกิดอุบัติเหตุใด ๆ เกิดขึ้น  จะหาทางหนีได้ลำบากมาก  เช่น กรณีเกิดไฟไหม้ขึ้นที่ต้นซอย หรือกลางซอย  บ้านที่อยู่สุดซอยจะไม่มีทางหลบหนีได้เลย  เพราะเป็นทางตัน  จึงทำให้ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเท่าที่ควร  และอีกกรณีหนึ่ง ด้านหลังที่เป็นส่วนของซอยตัน  ยังมีโอกาสขโมยปีนขึ้นมาได้  เพราะเป็นตำแหน่งมุมอับที่คนมองไม่เห็น ล้วนแต่น่ากลัวทั้งสิ้น
ดังนั้นบ้านสุดซอยจะมีผลเสียมากกว่าผลดี ถ้าดีที่สุดไม่ควรอยู่บ้านสุดซอยที่เป็นซอยตัน ถึงจะมองว่าที่พักอาศัยควรเงียบสงบก็จริงอยู่ แต่ก็จะเงียบสงบจนเกินไป จึงมีสภาพเป็นหยินมากกว่าหยางค่อยข้างมาก ประกอบกับไม่มีการสันจรไปมาของรถและเพื่อนบ้านในระแวกนี้เลย แถวยังเป็นมุมอัปล่อตาล่อใจของกลุ่มมิจฉาชีพอีกต่างหาก บ้านหลังสุดซอยตัน จึงเป็นบ้านมุมอัปต่อสภาพฮวงจุ้ยอย่างชัดเจน

อ.สุรวุฒิ  แช่มช้อย
ซินแสฮวงจุ้ย