ท่านสามารถไปขอตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่ที่ดิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

หากท่าน ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณประเสริฐ โทร 080 288 2000
บริษัท สำนักงานกฎหมาย นารา จำกัด
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 55 11 ; 02 933 55 12

Email: pboss109@gmail.com
Line ID: 15601560pp