สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต (83000)

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต (83000)
0-7621-2103, 0-7621-3646, 0-7621-7051
โทรสาร 0-7621-2953 เบอร์ มท. (822)67954
E- mail Address : phuket@dol.go.th 

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 36 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอกระทู้
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7621-2103
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7621-2103 ต่อ 24
หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7621-2103 ต่อ 18
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7621-2103 ต่อ 12