• อัตราส่วนทางการเงิน ไฟล์เอ็กเซล 500 บริษัท และ พอร์ต แสนล้าน
 • ถือเงินสดไว้ 30% เผื่อไว้ ซื้อตอนหุ้นราคาตกลง
 • เลือกหุ้นที่มั่นใจ คงอยู่ในระยะยาว ดูงบการเงิน อัตราส่วน ได้แก่ กำไรสุทธิสม่ำเสมอไหม ขาดทุนบางปีไม่เป็นไร แต่ขาดทุนสลับกำไรจะไม่ชอบ
 • ไฟล์ excel เปรียบเทียบ บริษัททั้งหมดในตลาด รายไตรมาส / วิเคราะห์หาเหตุผล ถ้าตัวเลขผิดปกติรายไตรมาส / กำไรสุทธิย้อนหลัง เป็น 10 ปี / อัตรากำไรขั้นต้น บอกข้อดี คือ อำนาจต่อรองในการต่อรองราคา ถ้าบริษัทดี จะสม่ำเสมอ ลูกค้าต่อรองไม่ได้/ ภาระหนี้สิน หนี้สินต่อทุน /มีเงินกู้ไหม ถ้าไม่มี ราคาหุ้นจะขึ้นได้ง่าย/ ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE — มีผลต่อ ต่อ valuation ต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำไรเพิ่มขึ้น10% ราคาหุ้นอาจเพิ่ม 100% 
 • สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ กำไรสุทธิย้อนหลัง / อัตรากำไรขั้นต้น / อัตราหนี้สินต่อทุน / อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ROE / 
 • ความผิดพลาดการเลือกหุ้น ห้ามทำร้ายพอร์ต ดังนั้น ต้องขายทิ้ง
 • เป้าแสนล้าน – 10 ปีแรก ต้องทำใจอัตราผลตอบแทนต่ำมาก แต่เมื่อเกิดวิกฤต และผ่านไปจึงจะประสบความสำเร็จ / หุ้นที่ถูกสร้างผลตอบแทนมหาศาล / ใน 15 ตัวมีแค่ 2 ตัว เพิ่ม 100% จึงเฉลี่ยคือ 40% ต่อปี 

เทคนิคการหาหุ้น และประเมินราคาหุ้นโดย “กวี ชูกิจเกษม”

คุณสมบัติของบริษัที่ดี

 1. มีกำไรเติบโตสม่ำเสมอในระยะยาว
 2. มีอำนาจในการต่อรองกับลูกค้าได้สูง
 3. เป็นผู้นำในธุรกิจ
 4. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในอนาคต
 5. มีความสามารถในการทำกำไรสูง
 6. ผู้บริหารเก่งและมีธรรมภิบาล

การลงทุนเน้นคุณค่า…การลงทุนที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินเดือน 1/4

การลงทุนเน้นคุณค่า…การลงทุนที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินเดือน 2/4

การลงทุนเน้นคุณค่า…การลงทุนที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินเดือน 3/4

การลงทุนเน้นคุณค่า…การลงทุนที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินเดือน 4/4