…………………ข้างล่าง คือหนังสือเรียน บทสนทนา ………………………………………………..

https://www.ximalaya.com/waiyu/24538725/192770261

(เทปทั้งหมด ของ HSK 2 – บทเรียน )

 

…………………………………ข้างล่างคือ หนังสือสำหรับ ทดสอบ ……………………………………………

https://www.ximalaya.com/waiyu/20095679/

( เทปทั้งหมด ของ หนังสือ HSK 2  workbook – ข้อสอบ)

…………………………………………………………..

https://www.ximalaya.com/waiyu/28293329/208179615

(รวมหนังสือ ทุกเล่ม)