การได้มาอสังหาริมทรัพย์

การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์  ในทางภาษีแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1. การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งในทางค้าหรือหากำไร ได้แก่ กรณีที่ได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยการซื้อ แลกเปลี่ยน หรือทำการปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่ได้มามีเจตต์จำนงหรือ...

ภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์

ภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ หลักเกณฑ์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ(ถ้ามี) และอากรแสตมป์(ถ้ามี)...

เจ้าของที่ดินเสียชีวิตแล้ว ผู้จัดการมรดกต้องกาตรวจสอบว่ามีที่ดินต่างๆ อยู่ที่ไหนบ้าง ติดต่อที่ไหนครับ

กรณีที่เจ้ามรดกซึ่งเป็นผู้มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิได้ถึงแก่ความตาย  และผู้จัดการมรดกมีความประสงค์จะขอตรวจสอบหลักทรัพย์  ท่านก็ชอบที่จะยื่นคำขอพร้อมหลักฐานที่แสดงว่ามีสิทธิตรวจสอบได้ตามกฎหมาย  ได้แก่  คำสั่งศาลแต่งตั้งท่านเป็นผู้จัดการมรดก  หลักฐานการตายของเจ้ามรดก ...

ติดต่อสำนักงานที่ดินภูเก็ต

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต (83000) : เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอกระทู้ โทร. 0-7621-2103, 0-7621-3646, 0-7621-7051 โทรสาร 0-7621-2953 เบอร์ มท. (822)67954 E- mail Address : phuket@dol.go.th สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 36 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง...

ที่ดิน กับภาษาอังกฤษ

ที่ดิน ศัพท์ภาษาอังกฤษ Land Mortgage Agreement หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน Title Deed โฉนดที่ดิน Provincial Land Office สำนักงานที่ดินจังหวัด nationality beging เป็นคนสัญชาติ Whereby both parties have agreed as follow: โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังนี้ Mortgagor...

สำนักงานที่ดิน กรุงเทพฯ ติดต่อ สำนักงานที่ดิน ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (10200) ที่ตั้ง – ถนนพระพิพิธ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ครอบคลุม – พื้นที่รับผิดชอบ : เขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปทุมวัน บางรัก สัมพันธวงศ์ บางซื่อ ยานนาวา บางคอแหลม สาทร โทร. 0-2225-5758, 0-2622-3490 โทรสาร...