ขายทีดิน ว่างเปล่า

เนื้อที่ดิน 48 ตารางวา

เอกสารสิทธิ์ – โฉนด

ที่ตั้ง : อ.กะปง จังหวัด พังงา

ข้อมูลอื่นๆ

  • ห่าง

Location Map as below:

ติดต่อ โทร 080 288 2000